Trang Nhà Tiểu Sử Bài Viết Của Ngài Bài Viết Về Ngài Hình Ảnh Dâng Lời Nguyện Diễn Đàn Liên Lạc Đóng Góp/Ủng Hộ
   His Books
   His Testimony
   Ten Rules of Life
   A Message
   Thập Đại Thành Công
 
    His Prayers
 
Cardinal Nguyen Van Thuan's Prayers
Charism & Reflections

KHÔNG BAO GIỜ CHÚA BỎ MẶC CON
VỚI NHỮNG GIỚI HẠN CỦA CON

Chúa nhân từ vô cùng, Chúa hiểu lòng con, và sự yếu hèn của con,
nên Chúa không bỏ con.
Chúa công minh vô cùng, nên Ngài không đòi hỏi sự gì vượt quá sức con.
Con vô cùng sung sướng khi suy ngắm Chúa công minh vô cùng và con giao phó tất cả,
tất cả trong tay Chúa.
Kinh nghiệm đã cho con thấy,
Những lúc đường con đi gặp khó khăn muôn vàn,
Đêm tối, thử thách hầu như không có lối thoát,
Chúa không bỏ con, vì Chúa công minh vô cùng.
Lúc con hầu như sắp ngã qụy dưới sức mạnh của sự dữ,
Chúa vẫn không bỏ con,
Ngài ở gần con hơn bao giờ cả.

Lúc con muốn thất vọng, buông xuôi,
Vì trong ngoài gặp bao nhiêu trở ngại như vũ bão,
để xuyên tạc thiện chí của con, hoạt động của con,
Chúa vẫn không bỏ con.
Vì chính những lúc ấy, Chúa Thánh Thần dạy dỗ con phải làm gì, phải nói gì.
Chúa Thánh Thần tiếp tục đổ hy vọng vào tim con đang héo hắt.
Ngài bảo đảm cho con rằng:
"Không bao giờ Chúa bỏ mặc con với những giới hạn của con" (Lc. 12, 11, 12).
Vì nếu làm như thế thì Chúa không còn là Chúa nữa.

 

Home   |   Biography   |   His Writings   |   Writings Related   |   Images   |   Add Prayers   |   Forum  |   Contact  |   Donate
Copyright © 2002 - 2007 DuongHyVong.com