Trang Nhà Tiểu Sử Bài Viết Của Ngài Bài Viết Về Ngài Hình Ảnh Dâng Lời Nguyện Diễn Đàn Liên Lạc Đóng Góp/Ủng Hộ
   His Books
   His Testimony
   Ten Rules of Life
   A Message
   Thập Đại Thành Công
 
    His Prayers
 
Cardinal Nguyen Van Thuan's Prayers
Charism & Reflections

KINH TOÀN HIẾN

Lạy Cha toàn ái, toàn năng
Là nguồn hy vọng vui mừng của con

1. "Của Cha là của con (Lc. 15, 3). Hãy xin sẽ được". (Mt. 7, 7)

Lạy Cha con tin vững vàng,
Cha thương lo lắng muôn vàn lần hơn
Các con dù co yêu thương,
Săn sóc chu đáo đâu bằng chính Cha.
Ôi tình phụ tử bao la!
Của Cha tất cả đều là của con.
Cha khuyên cầu nguyện thật lòng.
Nếu con tâm sự, Cha con thâm tình.

2. "Tất cả là ân sủng". Cha các con biết con cần gì! (Mt. 6,8)

Lạy Cha con tin vững vàng,
Cha sắp đặt đàng hoàng từ xưa.
Đời con Cha mãi dẫn đưa,
Cha theo từng bước con vừa an tâm.
Lạy thờ thiên ý thâm trầm,
Con xin phó thác hoàn toàn tay Cha,
Mọi điều Cha để xảy ra,
Con là con cái tin là hồng ân.

3. "Chúa giúp sức tôi làm được tất cả". (Phil. 4, 13) "Nên lời ngợi khen Chúa". (Eph. 1, 6)

Lạy Cha con tin vững vàng.
Không gì vượt Đấng Toàn Năng quan phòng.
Tình Cha nhân ái vô cùng,
Con xin nhận cả với lòng sướng vui.
Ngợi khen cảm tạ muôn đời,
Hiệp cùng Mẹ Thánh hoà lời muôn dân,
Giuse cùng các thánh thần,
Hát vinh danh Chúa không ngừng: Amen (Khải Huyền).

4. "Chỉ xin vinh danh Cha" (1Cr. 10, 31), "Xin vâng ý Cha" (Mt. 6, 10)

Lạy Cha con tin vững vàng.
Xin Cha đừng ngại cứ làm nơi con,
Nơi người yêu quý thiết thân,
Sự gì vinh hiển Cha hơn cứ làm.
Chỉ xin Cha được vinh quang
Là con thỏa mãn, ngập tràn hạnh phúc.
Đó là nguyện vọng lớn nhất,
Nhu cầu tuyệt đối thao thức tâm hồn.

5. "Tất cả vì sứ mạng! Tất cả vì Hội Thánh!"

Lạy Cha con tin vững vàng
Cha trao sứ mạng ngập tràn yêu thương.
Cha đang chuẩn bị dọn đường,
Con luôn thanh luyện con hằng quyết tâm.
Quyết nên hy lễ âm thầm,
Quyết nên khí cụ Cha cầm trong tay
Hy sinh rướm máu từng giây,
Vì yêu Hội Thánh, "Con đây sẵn sàng!"

6. "Thầy khát khao ăn lễ Vượt Qua với các con" (Lc. 22, 15) - "Đã hoàn tất" (Jn. 19, 30)

Lạy Cha yêu quý vô ngần
Hiệp cùng Thánh lễ con hằng dâng lên,
Giờ đây quỳ gối một mình,
Thưa Cha một tiếng tận tình "Hy Sinh".
Hy sinh chấp nhận nhục vinh
Hy sinh vui vẻ hy sinh vẹn toàn,
Thủy chung giao ước trọn đoàn,
Hát vang Hy vọng muôn vàng mến thương.

 

Home   |   Biography   |   His Writings   |   Writings Related   |   Images   |   Add Prayers   |   Forum  |   Contact  |   Donate
Copyright © 2002 - 2007 DuongHyVong.com