Trang Nhà Tiểu Sử Bài Viết Của Ngài Bài Viết Về Ngài Hình Ảnh Dâng Lời Nguyện Diễn Đàn Liên Lạc Đóng Góp/Ủng Hộ
   His Books
   His Testimony
   Ten Rules of Life
   A Message
   Thập Đại Thành Công
 
    His Prayers
 
Cardinal Nguyen Van Thuan's Prayers
Charism & Reflections

CON LÀ NGƯỜI MANG LỬA ĐỂ ĐỐT CHÁY

Chúa Giêsu tự xưng mình là người mang lửa đến trần gian.
Tiếp tục sứ mạng của Chúa Giêsu,
Con cũng là người mang lửa, Chúa Giêsu đã trao bó đuốc qua tay con.
Con muốn chạy thật nhanh, chạy khắp thế gian, chuyển lửa đến tay nhiều người,
như người mang lửa từ núi Olympe.
Lửa con mang là TÌNH THƯƠNG, là Nhiệt Tâm, là Sức Mạnh của Thiên Chúa,
nhằm đốt cháy, thiêu hủy những gì là dơ bẩn vào tạo dựng, đổi mới.
Con là ngọn lửa bùng cháy hay là giá lạnh?
Con có phải là một cái lò đẹp mà không có lửa?
Vô ích!
Những lúc gian truân, con có lo lắng cất giấu ngọn lửa dưới giếng
như dân Do Thái lúc lưu đày, để khi thời giờ Chúa đến, nó lại bùng cháy lên?
Muốn nuôi ngọn lửa ấy, con phải lấy dầu của sự cầu nguyện hằng ngày,
mà đổ vào những tâm hồn cầu nguyện.
Trang bị cho các bó đuốc sẵn sàng,
Để Chúa Thánh Thần đốt cháy bừng sáng lên, đuổi xa đêm tối tăm,
và "canh tân bộ mặt trái đất".

 

Home   |   Biography   |   His Writings   |   Writings Related   |   Images   |   Add Prayers   |   Forum  |   Contact  |   Donate
Copyright © 2002 - 2007 DuongHyVong.com